Το Tbox πρέπει να αποσυνδέεται κάθε φορά για να αναγνωρίζεται.

Το Tbox πρέπει να αποσυνδέεται κάθε φορά για να αναγνωρίζεται.

Εκμάθηση κειμένου:
Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Άλλες ρυθμίσεις και μετά Factory Settings. Πληκτρολογήστε 4545, κάντε κλικ στο Άλλο και ορίστε το Καθυστέρηση έναρξης σύνδεσης σε 20.

Σύνδεσμος YouTube: https://youtu.be/bcR2utQKmlI

Σημείωση: Αυτή η μέθοδος απαιτεί αναβάθμιση στην έκδοση 2023.8.10 ή νεότερη για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή.

    1 out of ...

    Σχετικά Άρθρα